Zabytki

ZABYTKI GMINY GRODKÓW

 

LP

Miejscowość

Zabytki

Bąków

Kościół p.w. św. Katarzyny Gotycki. Najciekawszy zabytek wewnątrz kościoła to późnogotycki tryptyk (datowany na 1500 r.) oraz ambona renesansowa z XV w. i wyrzeźbiona  z kamienia chrzcielnica z XV w.

Średniowieczny „Stół sędziowski”

Bogdanów

 

kościoł p.w. Św. Jana Chrzciciela wzniesiony  około XIX w.

Gałązczyce

kościół p.w.  św. Marcina wzniesiony około 1605 r., Wewnątrz warto zobaczyć kamienną chrzcielnicę (przełom XVI i XVII w.), barokowe rzeźby m.in. Św. Barbary i św. Piotra. W otoczeniu kościoła znajduje się częściowo zachowany XVII w. mur z widocznymi śladami dawnych bastionów.

Gierów

Dwór zbudowany na przełomie XVIII i XIX w. w stylu barokowo-klasycystycznym oraz park o powierzchni 0.99 ha, który znajduje się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Głębocko

skansen Państwa Drozd, w którym można poznać ciekawe eksponaty z XIX i XX w.

Kąpielisko „Leśna Przystań”

Gnojna

We wsi od 1302 r. istnieje kościół p.w Matki Boskiej Różańcowej, wokół którego zachował się fragmentarycznie mur wniesiony z rudy darniowej oraz późnobarokowa wieża z gotyckim prezbiterium.

Gola Grodkowska

Od 1732 r. majątek składający się z dwóch folwarków i klasycystycznego spichlerza dwukondygnacyjnego należał do rodziny hrabiowskiej  von Franken-Sierstorpff. Do dnia dzisiejszego zachowały się zabudowania folwarczne.

Jaszów

Wieś znana od początku XIV w., czego świadectwem SA zachowane wokół kościoła późnogotyckie z kamienną płyta nagrobną pochodząca z przełomu  XVI i XVII w. Wzmianki o samym kościele pochodzą już z 1302 roku, został on jednak spalony w czasie działań wojennych w 1945 roku i ponownie odbudowany w latach osiemdziesiątych

 

Jeszkotle

W kościele wybudowanym prawdopodobnie w 1511 r. zachowało się kilka płyt grobowych kolejnych właścicieli z rodu von Schweinichen.

10. 

Jędrzejów

kościół parafialny p.w Św. Szymona i Judy Tadeusza, gruntownie przebudowany w latach 1724-30, w stylu barokowym. Drugim zabytkiem jest pałac neoklasyczny, doskonale zachowany i utrzymany, w którym obecnie znajduje się Państwowy Dom Opieki Społecznej, w związku z czym obowiązuje zakaz wejścia na jego teren.

11.

Kobiela

Kościół paraf. P.w. św. Jerzego – wzmiankowany już w 1335. Obecny zbudowany w 1662r.

park zabytkowy o powierzchni 4,47 ha,

12.

Kolnica

otoczony murem z kamienia narzutowego, gotycki, orientalny kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca. Budowany n początku XIV w., a rozbudowany na przełomie XVIII i XIX. średniowieczny krzyż pokutny. trzy przydrożne kapliczki, z których największa pw. Matki Bożej Dobrej Rady pochodzi z XIX w.

13.

Kopice

Pałac – przebudowany na klasycystyczną rezydencję w 1783r. z przepiekanym parkiem

Kościół Podwyższenia Św. Krzyża obecny zbudowany w 1802-22

Kaplica grobowa rodziny Schaffgotschów.

14.

Lipowa

gotycki kościół p.w. św. Marcina Biskupa. W kościele znajdują się płyty grobowy znanej szlacheckiej rodziny von Bischofsheim, która w XVII w. była właścicielem Lipowej oraz płyta grobowa młodego mężczyzny ( zm. 1579 r.)- renesansowa, kamienna z płaskorzeźbą zmarłego

15.

Lubcz

kościół pw św. Marcina wzniesiony w stylu gotyckim. Zwiedzając go warto zwrócić uwagę na trzy ołtarze oraz piękne freski ścienne.

16.

Mikołajowa

 

17.

Młodoszowice

Kościół pw. św. Marcina z XVw.

18.

Nowa Wieś Mała

 

19.

Osiek Grodkowski

zabudowania  z XIV-XVIII w., w większości zachowane w dobrym stanie:                                                             - pałac w stylu renesansowym , w zwartej zabudowie kwadratu, dziedzińcem w środku, na którym znajdują się liczne rzeźby,                      

 - oficyny mieszkalne ze stajnią dla ogierów oraz ujeżdżalnią,                                                      - spichlerz zbożowy z wmurowana tablicą w języku niemieckim ku Bożej chwale będzie wszystko złożone- hrabia von Kingsdorf A.D.1702 r.          

   - kościół rzymsko-katolicki p.w. Najświętszej Marii Panny wzniesiony w drugiej połowie XIII w., następnie przebudowany. Wewnątrz znajduje się XVII wieczna polichromia i znacznie starsza, kamienna kropielnica z okresu gotyku.

 

20.

Polana

W miejscowości istnieje kaplica modlitewna.

21.

Przylesie Dolne

Kościół pw. św. Piotra i Pawła  Obecny zbudowany ok. XV w., rozbudowany w 1713 r. i w XX stuleciu. Gotycki. Wokół kościoła zachował się mur kamienny szacowany na XV w.

22.

Rogów

W połowie XIX w. został częściowo rozparcelowany i kupiony przez gminę. Do majątku należała kopalnia torfu i leśniczówka.

23.

Starowice

kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, obecny zbudowany ok. 1800 r., klasycystyczny. Wewnątrz trzeba zwrócić uwagę na ołtarz, ambonę oraz rzeźby. W wieży kościoła jest dzwon gotycki odlany w 1479 r. przez Bartłomieja Lindenrahta z Nysy.

posąg kamienny św. Jana Nepomucena ( 1348-1393), patrona zakonu jezuitów, spadkobierców, dobrej sławy, szczerej spowiedzi oraz tonących.

 

24.

Sulisław

Pałac otoczony jest parkiem z bogatym i zróżnicowanym drzewostanem. Obecnie zabudowania pałacowe znajduje się w rękach prywatnych. Inwestor tworzy tam hotel pięciogwiazdkowy na potrzeby drużyny EURO 2012.

 

25.

Strzegów

W Strzegowie znajdował się majątek rycerski z folwarkiem. Na starych widokówkach uwidoczniony jest pałac, który istniał za czasów, gdy właścicielem majątku była rodzina Keatmann.

W 1855 r. została wybudowana szkoła . Obecnie w budynku szkoły powstał dom Dziecka. Okolice wioski porośnięte są lasami obfitującymi w zwierzynę, grzyby i jagody.

 

26.

Tarnów Grodkowski

W 1335 r. został wybudowany pierwszy kościół. Obecny pochodzi z XV w. (p.w. św. Anny) i był wielokrotnie przebudowany.

 

27.

Wierzbna

Przydrożna kaplica usytuowana w polu

28.

Wierzbnik

odrestaurowany, barkowy kościół p.w. Michała Archanioła z pięknym ołtarzem i płyta nagrobną Henryka Achtela. (zm. 1595 r.). Przy kościele stoi krzyż pokutny

W wiosce jest zabytkowy park - pozostałość po zabudowaniach zamkowych, z rzadkimi okazami drzew.

 

29.

Więcmierzyce

W 1621 r. Wenzel von Rothkrich ufundował nowy kościół i prawdopodobnie i prawdopodobnie przebudował zamek.

30.

Wojnowiczki

Wieś ta nie posiada własnego kościoła. Znajduje się tu jednak dwór z parkiem oraz folwarkiem.

31.

Wojsław

W XVI w. istniał tu już kościół p.w. Wszystkich Świętych ogrodzony murem kamiennym. barokowo-renesansowy. W kościele warte uwagi jest późnogotyckie tabernakulum (XVI w.) wmurowane w ścianę prezbiterium.

Przed kościołem stoi kamienny krzyż pokutny, pochodzący z czasów średniowiecznych.

W samym Wojsławiu i okolicy stoją jeszcze dwa krzyże pokutne oraz kapliczki.

32.

Wójtowice

 

Kaplica pw. M.B. Nieustającej Pomocy

33.

Zielonkowice

 

 

34.

Żarów

W 1879 r. wybudowano tu kaplicę p.w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych.

 

35.

Żelazna 

Kościół pw. Św. Jadwigi (1781r.)

- figurę Najświętszej Marii Panny z 1903 r.

- spichlerz zbożowy,

- remizę strażacką.

 

 

 

  • Data aktualizacji: 2016-04-05 14:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 87 179