Przyroda


Miasto i gmina położone są na Równinie Grodkowskiej, która stanowi część Równiny Wrocławskiej. Ważną rolę na tym terenie spełniają lasy, zajmujące powierzchnie 4100 ha (14,3% ogólnej powierzchni gminy) i liczne parki podworskie, w których znajduje się ciekawe pomniki przyrody. Wiele drzew jest w wieku wahającym się od 120 do 500 lat. Okolice Grodkowa bogate są w zwierzynę łowną tj. sarny, zające, bażanty i kuropatwy. Na jej terenie znajdują się też stanowiska czterech gniazd bociana czarnego. Interesującą szatę roślinną można obserwować w dwóch rezerwatach przyrody.


Rezerwat przyrody „Kokorycz”


Położony w dolinie Nysy Kłodzkiej na terenie nadleśnictwa Tułowice gminy Grodków. Łączna powierzchnia rezerwatu wynosi 65,64 ha. Porasta go głównie las dębowy z domieszką lip, jesionów, grabów i klonów. W warstwie krzewów, dość słabo wykształconej, dominuje trzmielina i naloty jesionu. W rezerwacie występuje zespół grądu niskiego w dwóch odmianach: kokoryczowa i z czosnkiem niedźwiedzim. W pierwszym podzespole rosną dwa gatunki kokoryczy: pusta i wątła. Od nich to wywodzi się nazwa rezerwatu. Obie odmiany są na Opolszczyźnie wyjątkową rzadkością. Do rzadkości należy również występująca w rezerwacie, chroniona śnieżyczka przebiśnieg, łanowo kwitnąca wczesną wiosną na grądowych siedliskach.


Rezerwat przyrody „Dębina”


Zlokalizowany na terenie gminy Grodków w nadleśnictwie Tułowice, liczy 97,97 ha. Rezerwat utworzony został w celu ochrony rzadkiego w kraju drzewostanu grądowego w odmianie czosnkowej, zachowanego prawie w naturalnym stanie, jako żywa pamiątka Puszczy Niemodlińskiej. Drzewostan w wieku ok. 120 - 160 lat buduje przede wszystkim dąb, jesion oraz miejscami lipa. W warstwie krzewów wyróżnia się trzmielina, bez czarny, podrosty brzozy, lipy i czeremchy. Wielką osobliwością szaty roślinnej jest tu łanowo występująca śnieżyczka przebiśnieg, którą w takim zwarciu i w takiej ilości trudno znaleźć w innych rejonach Opolszczyzny. Ogromne egzemplarze dębów i jesionów, dochodzące do 150 cm średnicy, podkreślają wiekowy charakter tego zbiorowiska.

  • Data aktualizacji: 2016-04-05 14:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 87 183