Trasy rowerowe

W drugiej połowie 2008r. postanowiliśmy wspólnie z Powiatem Nyskim i Stowarzyszeniem Jesenicka Rozwojowa z Jesenika, że na terenie naszej gminy poprowadzimy kontynuację oznakowania tras rowerowych. Trasy naszych partnerów zostały oznakowane już w 2005 roku.

Będąc członkiem Stowarzyszenia  Euroregionu Pradziad mieliśmy możliwość otrzymania dofinansowania powyższej inwestycji, dlatego pod koniec września 2008r. złożyliśmy wniosek do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - rzeczpospolita Polska na realizacje mikroprojektu.

Celem projektu jest wzmocnienie transgranicznych kontaktów mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego. Cel ten planujemy osiągnąć poprzez wszystkie działania projektu: spotkania merytoryczne , promocję i udostępnienie nowo oznakowanych tras mieszkańcom z obu stron granicy.

Realizacja projektu zwiększy rolę lokalnych i regionalnych atrakcji turystycznych, przyczyni się do powstania obszarów o wspólnym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym. Spójne oznakowanie tras oraz wydanie publikacji w czterech językach (polskim, czeskim, niemieckim i angielskim) ułatwi użytkownikom poruszanie się po terenie gminy i całego pogranicza czesko-polskiego. Będzie to doskonała podstawa do dalszego rozwoju turystyki, kolejnym etapem ma być zorganizowanie miejsc piknikowych na wyznaczonych trasach a w przyszłości organizacja konkursów o znajomości atrakcji turystycznych naszego pogranicza.

Rozwój tras rowerowych, a w przyszłości infrastruktury obsługującej turystów jest bardzo ważny dla rozwoju turystyki i wzrostu gospodarczego w naszym regionie. Bardzo ważne w rozwoju turystyki pogranicza polsko-czeskiego jest wykorzystanie już istniejących zasobów. Dlatego nasz projekt jest wspomnianą już ,,kontynuacją" tras oznakowanych w gminie Jesenik i Powiecie Nyskim. Połączenie tras  będzie stanowiło bardzo atrakcyjną, uzupełniająca się wzajemnie całość, poprzez zróżnicowaną i w kilku miejscach chronioną przyrodę, bogactwo zabytków, aż po przepiękne jeziora i przede wszystkim góry po stronie czeskiej. Nasi partnerzy zrealizowali swój projekt w 2005r. z Phare CBC ,,Rowerem po pograniczu nysko-jesenicki" i w związku z tym są dla nas nieocenionym źródłem informacji. Pełnią rolę partnerów merytorycznych, którzy już na pierwszym spotkaniu pomogli nam ustalić powiązanie tras rowerowych, omówiliśmy temat spójności oznakowania i publikacji materiałów promocyjnych.

W ramach projektu planujemy oznakować ok. 80km tras rowerowych, obejmujących zasięgiem całą Gminę Grodków, oraz przygotować tablice informacyjne i wydać publikację w ilości 5000 sztuk. Będzie to przewodnik prezentujący najciekawsze zabytki z mapą tras rowerowych - obydwa dokumenty znajdą się w jednym foliowym etui.

Zdjęcie przewodnika i mapy

Szlak rowerowy

Realizacja mikroprojektu „Rowerem z Grodkowa do Jesenika" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska w ramach Euroregionu Pradziad została zakończona 2009 roku. . Całkowita wartość projektu wyniosła 23 157,00 EUR, z czego dofinansowanie z EFRR wyniosło 19 683,45 EUR a  z budżetu państwa - 3 529,41 EUR.

W zakresie projektu dokonaliśmy oznakowania prawie 80 km tras rowerowych na terenie Gminy Grodków, wydany został również przewodnik prezentujący najciekawsze zabytki  z mapą tras rowerowych. Dodatkowo wykonano tablice informacyjne przedstawiające przebieg tras rowerowych, które zostały zamontowane w Rynku i koła Wiatraka holenderskiego w Grodkowie.

  • Data aktualizacji: 2016-04-05 14:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 84 242